سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) توضیحات 0

دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) با کد 00826 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/02 1390/09/09 1390/09/09 شرط تعهد : تجويز...

دارو OFLOXACIN توضیحات 0

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 00929 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00929 شکل دارو :...

دارو RISPERIDONE توضیحات 0

دارو RISPERIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو RISPERIDONE با کد 01773 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : RISPERIDONE drugname(نام دارو) : RISPERIDONE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01773 شکل دارو...

دارو FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX 
CONCENTRATED)  توضیحات 0

دارو FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) توضیحات

مشخصات کامل دارو FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) با کد 00019 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) drugname(نام دارو) : FEIBA (ACTIVATED PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATED) dru date(تاریخ...

دارو LINDANE. توضیحات 0

دارو LINDANE. توضیحات

مشخصات کامل دارو LINDANE. با کد 00577 drugname(نام دارو) : LINDANE. drugname(نام دارو) : LINDANE. dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00577 شکل دارو : Lotion دوز دارو...

دارو NITROGLYCERIN توضیحات 0

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 00911 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 00911 شکل دارو...

دارو SILVER SULFADIAZINE توضیحات 0

دارو SILVER SULFADIAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو SILVER SULFADIAZINE با کد 01128 drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE drugname(نام دارو) : SILVER SULFADIAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01128 شکل دارو :...

دارو LANOLIN (WOOL FAT) توضیحات 0

دارو LANOLIN (WOOL FAT) توضیحات

مشخصات کامل دارو LANOLIN (WOOL FAT) با کد 00734 drugname(نام دارو) : LANOLIN (WOOL FAT) drugname(نام دارو) : LANOLIN (WOOL FAT) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00734 شکل...

دارو POVIDONE IODINE  توضیحات 0

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01040 بيمارستاني (منحصراً در پرونده بستری) drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : بيمارستاني (منحصراً در...

دارو RINGER S توضیحات 0

دارو RINGER S توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGER S با کد 04865 drugname(نام دارو) : RINGER S drugname(نام دارو) : RINGER S dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 04865 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان