سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو PANCURONIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو PANCURONIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PANCURONIUM BROMIDE با کد 00946 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PANCURONIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : PANCURONIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00946 شکل...

دارو CARAWAY MIXTURE®  توضیحات 0

دارو CARAWAY MIXTURE® توضیحات

مشخصات کامل دارو CARAWAY MIXTURE® با کد 1419 drugname(نام دارو) : CARAWAY MIXTURE® drugname(نام دارو) : CARAWAY MIXTURE® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 1419 شکل دارو :...

دارو CICLOSPORIN توضیحات 0

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 01758 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01758 شکل دارو...

دارو SODIUM  CHLORIDE توضیحات 0

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد _ drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : _ شکل دارو : Vial...

دارو PIPECURONIUM  BROMIDE توضیحات 0

دارو PIPECURONIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو PIPECURONIUM BROMIDE با کد 01962 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : PIPECURONIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/13 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 01962 شکل...

دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 17106 تولید داخل – برای دیابت drugname(نام دارو) : Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Metformin...

دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد تولید داخل برای فشار خون drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Amiloride (بر اساس سهم سازمان 90درصد)...

دارو MAGNESIUM HYDROXIDE   توضیحات 0

دارو MAGNESIUM HYDROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو MAGNESIUM HYDROXIDE با کد 00777 drugname(نام دارو) : MAGNESIUM HYDROXIDE drugname(نام دارو) : MAGNESIUM HYDROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00777 شکل دارو :...

دارو POLYSORBATE  80 توضیحات 0

دارو POLYSORBATE 80 توضیحات

مشخصات کامل دارو POLYSORBATE 80 با کد 01025 drugname(نام دارو) : POLYSORBATE 80 drugname(نام دارو) : POLYSORBATE 80 dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01025 شکل دارو : Bulk...

دارو HYOSCINE .N. BUTYL  BROMIDE توضیحات 0

دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE با کد 00653 drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1385/08/16 شرط تعهد : drug code(کد...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان