سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو Aripiperazole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Aripiperazole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Aripiperazole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07178 تولید داخل -تجویز توسط متخصص به عنوان آنتی سایکوتیک drugname(نام دارو) : Aripiperazole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Aripiperazole...

دارو IOHEXOL توضیحات 0

دارو IOHEXOL توضیحات

مشخصات کامل دارو IOHEXOL با کد 02059 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IOHEXOL drugname(نام دارو) : IOHEXOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 02059 شکل دارو...

دارو THEOPHILLINE  G. توضیحات 0

دارو THEOPHILLINE G. توضیحات

مشخصات کامل دارو THEOPHILLINE G. با کد 01211 drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE G. drugname(نام دارو) : THEOPHILLINE G. dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01211 شکل دارو :...

دارو BENZOYL  PEROXIDE  GEL 5% -T* توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* با کد 60150 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 5% -T* dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/18 شرط تعهد...

دارو Pramipexole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Pramipexole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Pramipexole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 06049 تولید داخل – تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : Pramipexole (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Pramipexole (بر اساس سهم...

دارو CLINDAMYCIN  (AS PHOSPHATE) توضیحات 0

دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) با کد 00310 بيمارستاني drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) drugname(نام دارو) : CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) dru date(تاریخ دارو) : 1385/08/16 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو LOMUSTINE توضیحات 0

دارو LOMUSTINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LOMUSTINE با کد 00769 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : LOMUSTINE drugname(نام دارو) : LOMUSTINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00769 شکل دارو...

دارو ANTI LYMPHOCYTE   IMMUNOGLOBULIN توضیحات 0

دارو ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN با کد 00099 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN drugname(نام دارو) : ANTI LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/19 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو CONTRACEPTIVE  HD توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE HD توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE HD با کد 00356 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE HD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00356 شکل دارو :...

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05992 تولید داخل – آنتی هیوپولیپدمی drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Fenofibrate (بر اساس سهم سازمان...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ