سایت انتخاب اسم

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو AMYL  NITRITE توضیحات 0

دارو AMYL NITRITE توضیحات

مشخصات کامل دارو AMYL NITRITE با کد 01388 بيمارستاني drugname(نام دارو) : AMYL NITRITE drugname(نام دارو) : AMYL NITRITE dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/20 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 01388 شکل...

دارو CEPHALEXIN توضیحات 0

دارو CEPHALEXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CEPHALEXIN با کد 00245 drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00245 شکل دارو : Cap دوز دارو...

دارو AMPICILLIN توضیحات 0

دارو AMPICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMPICILLIN با کد 00083 drugname(نام دارو) : AMPICILLIN drugname(نام دارو) : AMPICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00083 شکل دارو : Susp دوز دارو...

دارو CO-TRIMOXAZOLE توضیحات 0

دارو CO-TRIMOXAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-TRIMOXAZOLE با کد 00340 drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00340 شکل دارو : Susp دوز دارو...

دارو GOLD  SODIUM  THIOMALATE توضیحات 0

دارو GOLD SODIUM THIOMALATE توضیحات

مشخصات کامل دارو GOLD SODIUM THIOMALATE با کد _ تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GOLD SODIUM THIOMALATE drugname(نام دارو) : GOLD SODIUM THIOMALATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو PROSTAGLANDIN   E2 (DINOROSTONE) توضیحات 0

دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) با کد 00451 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) drugname(نام دارو) : PROSTAGLANDIN E2 (DINOROSTONE) dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/04 شرط تعهد : تجويز متخصص drug...

دارو SET OF SERUM توضیحات 0

دارو SET OF SERUM توضیحات

مشخصات کامل دارو SET OF SERUM با کد 66661 drugname(نام دارو) : SET OF SERUM drugname(نام دارو) : SET OF SERUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 1392/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) :...

دارو Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 12597 تجویز توسط متخصص – برای دیابت drugname(نام دارو) : Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام...

دارو ACETYLCYSTEINE توضیحات 0

دارو ACETYLCYSTEINE توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETYLCYSTEINE با کد 16 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ACETYLCYSTEINE drugname(نام دارو) : ACETYLCYSTEINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/27 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 16 شکل دارو : Inj...

دارو NEOSTIGMINE  METHYLSULFATE توضیحات 0

دارو NEOSTIGMINE METHYLSULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو NEOSTIGMINE METHYLSULFATE با کد 00893 بيمارستاني drugname(نام دارو) : NEOSTIGMINE METHYLSULFATE drugname(نام دارو) : NEOSTIGMINE METHYLSULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/03 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00893 شکل...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست