سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو HEPARIN SODIUM توضیحات 0

دارو HEPARIN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPARIN SODIUM با کد 00624 drugname(نام دارو) : HEPARIN SODIUM drugname(نام دارو) : HEPARIN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00624 شکل دارو :...

دارو PEGINTERFERON  ALFA-2A توضیحات 0

دارو PEGINTERFERON ALFA-2A توضیحات

مشخصات کامل دارو PEGINTERFERON ALFA-2A با کد 02750 تجویز متخصص و تشکیل پرونده (تأیید برای هپاتیت C) drugname(نام دارو) : PEGINTERFERON ALFA-2A drugname(نام دارو) : PEGINTERFERON ALFA-2A dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/08 شرط تعهد...

دارو MANNITOL توضیحات 0

دارو MANNITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو MANNITOL با کد 00782 drugname(نام دارو) : MANNITOL drugname(نام دارو) : MANNITOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00782 شکل دارو : Infu دوز دارو...

دارو CAST  توضیحات 0

دارو CAST توضیحات

مشخصات کامل دارو CAST با کد 66662 پزشک عمومی یا متخصص و با مهر بیمارستان -دی کلینیک-درمانگاه drugname(نام دارو) : CAST drugname(نام دارو) : CAST dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/02 شرط تعهد : پزشک...

دارو METHYL PREDNISOLONE  (AS SODIUM  SUCCINATE) توضیحات 0

دارو METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) با کد 00836 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) drugname(نام دارو) : METHYL PREDNISOLONE (AS SODIUM SUCCINATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/06...

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 01952 تولید داخل -بيمارستاني مصرف در بیهوشی drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : PROPOFOL(بر اساس سهم سازمان 90درصد) dru...

دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05217 تولید داخل – برای دیابت drugname(نام دارو) : Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Pioglitazone (بر اساس سهم سازمان...

دارو CALCIUM  (AS GLUCONATE) توضیحات 0

دارو CALCIUM (AS GLUCONATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCIUM (AS GLUCONATE) با کد 01417 توليد داخل drugname(نام دارو) : CALCIUM (AS GLUCONATE) drugname(نام دارو) : CALCIUM (AS GLUCONATE) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد...

دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 20306 تولید داخل -تجویز توسط متخصص برای دیابت drugname(نام دارو) : Insulin Aspart( RAPID)(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Insulin...

دارو BUSPIRONE HCL توضیحات 0

دارو BUSPIRONE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BUSPIRONE HCL با کد 01888 drugname(نام دارو) : BUSPIRONE HCL drugname(نام دارو) : BUSPIRONE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01888 شکل دارو :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان