سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
کنکور

بانک اطلاعات انواع داروها - فهرست کامل داروهای گیاهی سایت

دارو METHYL DOPA توضیحات 0

دارو METHYL DOPA توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL DOPA با کد 00832 drugname(نام دارو) : METHYL DOPA drugname(نام دارو) : METHYL DOPA dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/26 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00832 شکل دارو :...

دارو AMOXICILLIN توضیحات 0

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 06523 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06523 شکل دارو : Powder For Suspension...

دارو NICOTINIC  ACID توضیحات 0

دارو NICOTINIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NICOTINIC ACID با کد 00899 drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID drugname(نام دارو) : NICOTINIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00899 شکل دارو :...

دارو FACTOR  IX  COMPLEX توضیحات 0

دارو FACTOR IX COMPLEX توضیحات

مشخصات کامل دارو FACTOR IX COMPLEX با کد 00091 بيماران خاص و تشكيل پرونده drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX drugname(نام دارو) : FACTOR IX COMPLEX dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيماران...

دارو DOBUTAMINE  (AS HCL) توضیحات 0

دارو DOBUTAMINE (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو DOBUTAMINE (AS HCL) با کد 00466 بيمارستاني drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) drugname(نام دارو) : DOBUTAMINE (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/26 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات 0

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPYRIDAMOLE با کد 00460 drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00460 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* توضیحات 0

دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXPANTHENOL CREAM -T* با کد 60260 drugname(نام دارو) : DEXPANTHENOL CREAM -T* drugname(نام دارو) : DEXPANTHENOL CREAM -T* dru date(تاریخ دارو) : 1388/11/15 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 60260...

دارو VALPROATE  SODIUM   /ML, 10ML توضیحات 0

دارو VALPROATE SODIUM /ML, 10ML توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODIUM /ML, 10ML با کد _ drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM /ML, 10ML drugname(نام دارو) : VALPROATE SODIUM /ML, 10ML dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو ZINC  OXIDE توضیحات 0

دارو ZINC OXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ZINC OXIDE با کد 01315 drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE drugname(نام دارو) : ZINC OXIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01315 شکل دارو : Bulk...

دارو STREPTOKINASE توضیحات 0

دارو STREPTOKINASE توضیحات

مشخصات کامل دارو STREPTOKINASE با کد 15846 بيمارستاني drugname(نام دارو) : STREPTOKINASE drugname(نام دارو) : STREPTOKINASE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 15846 شکل دارو : Inj...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ