سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

دارو VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) توضیحات 0

دارو VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) با کد 01277 بيمارستاني drugname(نام دارو) : VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) drugname(نام دارو) : VASOPRESSIN (OR LYPRESSIN) dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/10 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو)...

دارو TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* توضیحات 0

دارو TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* با کد 60410 drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* drugname(نام دارو) : TRIAMCINOLONE N.N. POMMADE -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو STARCH توضیحات 0

دارو STARCH توضیحات

مشخصات کامل دارو STARCH با کد 01170 drugname(نام دارو) : STARCH drugname(نام دارو) : STARCH dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01170 شکل دارو : Bulk دوز دارو doz...

دارو trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02481 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست- تشکیل پرونده وباتجویز بر اساس گایدلاین در درمان سرطان drugname(نام دارو) : trastuzomab(Herceptin) (بر اساس سهم سازمان...

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات 0

دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) با کد 02191 توليد داخل drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) drugname(نام دارو) : TRIFLUO PERAZINE (AS 2HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد...

دارو DACTINOMYCIN توضیحات 0

دارو DACTINOMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو DACTINOMYCIN با کد 00378 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DACTINOMYCIN drugname(نام دارو) : DACTINOMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/16 1391/01/26 1391/02/18 1391/03/23 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) :...

دارو FERROUS SULFATE – F  SR توضیحات 0

دارو FERROUS SULFATE – F SR توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE – F SR با کد 02050 توليد داخل drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F SR drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE – F SR dru date(تاریخ دارو) : شرط...

دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE توضیحات 0

دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE با کد 01476 drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE drugname(نام دارو) : DIPHTERIA ANTITOXIN EQUINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01476 شکل...

دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات 0

دارو CONGUGATED ESTROGENS توضیحات

مشخصات کامل دارو CONGUGATED ESTROGENS با کد 00354 drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS drugname(نام دارو) : CONGUGATED ESTROGENS dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00354 شکل دارو :...

دارو MEMORAL® توضیحات 0

دارو MEMORAL® توضیحات

مشخصات کامل دارو MEMORAL® با کد 10792 drugname(نام دارو) : MEMORAL® drugname(نام دارو) : MEMORAL® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 10792 شکل دارو : CAP دوز دارو...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان