سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

بایگانی‌ماهانه: فوریه 2017

دارو BALANCED  SALT توضیحات 0

دارو BALANCED SALT توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT با کد 00132 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT drugname(نام دارو) : BALANCED SALT dru date(تاریخ دارو) : 1390/08/08 شرط تعهد : بيمارستاني و با...

دارو DEXTROSE  5%  NACL  0.9% توضیحات 0

دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROSE 5% NACL 0.9% با کد 04862 drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% drugname(نام دارو) : DEXTROSE 5% NACL 0.9% dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو TESTOSTERONE  ENANTATE توضیحات 0

دارو TESTOSTERONE ENANTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TESTOSTERONE ENANTATE با کد 01201 drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE ENANTATE drugname(نام دارو) : TESTOSTERONE ENANTATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/01/14 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01201 شکل دارو :...

دارو ATRACURIUM  BESYLATE توضیحات 0

دارو ATRACURIUM BESYLATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATRACURIUM BESYLATE با کد 00117 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE drugname(نام دارو) : ATRACURIUM BESYLATE dru date(تاریخ دارو) : 1392/02/02 شرط تعهد : بيمارستاني drug code(کد دارو) : 00117 شکل...

دارو PHENO BARBITAL توضیحات 0

دارو PHENO BARBITAL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENO BARBITAL با کد 00982 drugname(نام دارو) : PHENO BARBITAL drugname(نام دارو) : PHENO BARBITAL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00982 شکل دارو :...

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات 0

دارو DIPYRIDAMOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPYRIDAMOLE با کد 00461 drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE drugname(نام دارو) : DIPYRIDAMOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00461 شکل دارو : Coated Tab دوز...

دارو AMINOACID 10% توضیحات 0

دارو AMINOACID 10% توضیحات

مشخصات کامل دارو AMINOACID 10% با کد 00056 بيمارستاني و یا تجویز متخصص drugname(نام دارو) : AMINOACID 10% drugname(نام دارو) : AMINOACID 10% dru date(تاریخ دارو) : 1390/11/24 1390/11/24 شرط تعهد : بيمارستاني و...

دارو METHOTREXATE  (AS  SODIUM) توضیحات 0

دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو METHOTREXATE (AS SODIUM) با کد 00824 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : METHOTREXATE (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/27 1391/06/27 شرط تعهد : تجويز متخصص...

دارو GONADORELIN  ACETATE توضیحات 0

دارو GONADORELIN ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو GONADORELIN ACETATE با کد 00605 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : GONADORELIN ACETATE drugname(نام دارو) : GONADORELIN ACETATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00605...

دارو IGM-ENRICHED HUMAN  (IMMUNE GLOBULIN) توضیحات 0

دارو IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) توضیحات

مشخصات کامل دارو IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) با کد 01539 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) drugname(نام دارو) : IGM-ENRICHED HUMAN (IMMUNE GLOBULIN) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان