سایت انتخاب اسم

نویسنده: topsblog

دارو PENTAGASTRIN توضیحات 0

دارو PENTAGASTRIN توضیحات

مشخصات کامل دارو PENTAGASTRIN با کد 00969 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PENTAGASTRIN drugname(نام دارو) : PENTAGASTRIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00969 شکل دارو :...

دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) توضیحات 0

دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOXACILLIN (AS SODIUM) با کد 00332 drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) drugname(نام دارو) : CLOXACILLIN (AS SODIUM) dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00332...

دارو DONEPEZIL  توضیحات 0

دارو DONEPEZIL توضیحات

مشخصات کامل دارو DONEPEZIL با کد 01928 تولید داخل و متخصص drugname(نام دارو) : DONEPEZIL drugname(نام دارو) : DONEPEZIL dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : تولید داخل و متخصص drug code(کد دارو)...

دارو METYRAPONE توضیحات 0

دارو METYRAPONE توضیحات

مشخصات کامل دارو METYRAPONE با کد 00847 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : METYRAPONE drugname(نام دارو) : METYRAPONE dru date(تاریخ دارو) : 1383/12/24 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 00847 شکل دارو...

دارو IMATINIB  توضیحات 0

دارو IMATINIB توضیحات

مشخصات کامل دارو IMATINIB با کد 02289 تجویز انکولوژیست drugname(نام دارو) : IMATINIB drugname(نام دارو) : IMATINIB dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/03 شرط تعهد : تجویز انکولوژیست drug code(کد دارو) : 02289 شکل دارو...

دارو CO-AMOXICLAV   توضیحات 0

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 02205 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 02205 شکل دارو : Powder For Suspension...

دارو TROPESETRON  (AS  HCL) توضیحات 0

دارو TROPESETRON (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو TROPESETRON (AS HCL) با کد 01268 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) drugname(نام دارو) : TROPESETRON (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد...

دارو BENZOYL  PEROXIDE  GEL 10% -T* توضیحات 0

دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* با کد 60160 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE GEL 10% -T* dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/12 شرط تعهد...

دارو CONTRACEPTIVE  LD توضیحات 0

دارو CONTRACEPTIVE LD توضیحات

مشخصات کامل دارو CONTRACEPTIVE LD با کد 00357 drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD drugname(نام دارو) : CONTRACEPTIVE LD dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00357 شکل دارو :...

دارو CEFTRIAXONE توضیحات 0

دارو CEFTRIAXONE توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFTRIAXONE با کد 00239 بیمارستانی drugname(نام دارو) : CEFTRIAXONE drugname(نام دارو) : CEFTRIAXONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بیمارستانی drug code(کد دارو) : 00239 شکل دارو : Vial دوز...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ

X دارو پست