سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها

نویسنده: topsblog

دارو TOLNAFTATE توضیحات 0

دارو TOLNAFTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو TOLNAFTATE با کد 01235 drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE drugname(نام دارو) : TOLNAFTATE dru date(تاریخ دارو) : 1390/06/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01235 شکل دارو : Top Cream دوز...

دارو RINGER LACTATE توضیحات 0

دارو RINGER LACTATE توضیحات

مشخصات کامل دارو RINGER LACTATE با کد 01106 drugname(نام دارو) : RINGER LACTATE drugname(نام دارو) : RINGER LACTATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/06 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01106 شکل دارو :...

دارو PREDNISOLONE  FORTE توضیحات 0

دارو PREDNISOLONE FORTE توضیحات

مشخصات کامل دارو PREDNISOLONE FORTE با کد 01044 drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE FORTE drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE FORTE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01044 شکل دارو :...

دارو PILOCARPINE HCL  OR  NITRATE توضیحات 0

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE با کد 01007 drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو FIJAN®  توضیحات 0

دارو FIJAN® توضیحات

مشخصات کامل دارو FIJAN® با کد 9212 drugname(نام دارو) : FIJAN® drugname(نام دارو) : FIJAN® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 9212 شکل دارو : SYRUP 120ML دوز...

دارو Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 01995 تولید داخل به عنوان ضد افسردگی drugname(نام دارو) : Doxepine HCl (بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) : Doxepine HCl...

دارو CEFIXIME توضیحات 0

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00228 توليد داخل drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد داخل drug code(کد دارو) : 00228 شکل دارو :...

دارو CITALOPRAM توضیحات 0

دارو CITALOPRAM توضیحات

مشخصات کامل دارو CITALOPRAM با کد 01906 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CITALOPRAM drugname(نام دارو) : CITALOPRAM dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 شرط تعهد : تجويز متخصص drug code(کد دارو) : 01906 شکل دارو...

دارو CHLOR HEXIDINE  GLUCONATE توضیحات 0

دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE با کد 00270 drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/18 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00270...

دارو CLOBETASOL  PROPIONATE توضیحات 0

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 00314 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00314 شکل دارو :...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , تاپس بلاگ