سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی
کنکور

نویسنده: topsblog

دارو PROGESTERONE توضیحات 0

دارو PROGESTERONE توضیحات

مشخصات کامل دارو PROGESTERONE با کد 01057 drugname(نام دارو) : PROGESTERONE drugname(نام دارو) : PROGESTERONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/02 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01057 شکل دارو : Inj دوز دارو...

دارو TETANUS ANTITOXIN  EQUINE توضیحات 0

دارو TETANUS ANTITOXIN EQUINE توضیحات

مشخصات کامل دارو TETANUS ANTITOXIN EQUINE با کد 01688 drugname(نام دارو) : TETANUS ANTITOXIN EQUINE drugname(نام دارو) : TETANUS ANTITOXIN EQUINE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01688 شکل...

دارو PENICILLIN V  BENZATHINE توضیحات 0

دارو PENICILLIN V BENZATHINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V BENZATHINE با کد 00965 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 00965...

دارو QUININE SULPHATE توضیحات 0

دارو QUININE SULPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو QUININE SULPHATE با کد 06724 drugname(نام دارو) : QUININE SULPHATE drugname(نام دارو) : QUININE SULPHATE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 06724 شکل دارو :...

دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات 0

دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 04768 تجویز توسط متخصص جهت درمان CMV به عنوان ضد ویروس drugname(نام دارو) : Valganciclovir HCl(بر اساس سهم سازمان 90درصد) drugname(نام دارو) :...

دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine  توضیحات 0

دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine توضیحات

مشخصات کامل دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine با کد 05929 تولید داخل – تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine dru...

دارو SULFACETAMIDE  SODIUM توضیحات 0

دارو SULFACETAMIDE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFACETAMIDE SODIUM با کد 01180 drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01180 شکل دارو :...

دارو PILOCARPINE HCL  OR  NITRATE توضیحات 0

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE با کد 01006 drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات 0

دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN توضیحات

مشخصات کامل دارو HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN با کد 07382 drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN drugname(نام دارو) : HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/05/25 شرط تعهد : drug code(کد...

دارو TIMOLOL  (AS  MALEATE) توضیحات 0

دارو TIMOLOL (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TIMOLOL (AS MALEATE) با کد 01226 drugname(نام دارو) : TIMOLOL (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TIMOLOL (AS MALEATE) dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 01226...ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان